BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Marioli Czarneckiej - Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:11

Oświadczenie majątkowe Jolanty Bogusławy Kacprzak - Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:10

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:09

Oświadczenie majątkowe Ewy Sznejder - Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:09

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Teresy Olejniczak - p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:07

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Borzuchowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:06

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Borzuchowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

wtorek, 23 maj 2023 15:05

Oświadczenie majątkowe Jacka Albina Nowakowskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 15:03

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Ryszarda Kozickiego - Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:59

Oświadczenie majątkowe Ewy Elster - Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:58

Oświadczenie majątkowe Katarzyny Wiktorskiej - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:53

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowy - Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:52

Oświadczenie majątkowe Marii Chmury - Pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:50

Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymały - Pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:49

Oświadczenie majątkowe Lidii Przybylskiej - Pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:48

Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego - Pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:47

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej - Inspektora pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:46

Oświadczenie majątkowe Marzeny Wojciechowskiej - Pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2022 rok

wtorek, 23 maj 2023 14:40