BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Jacka Albina Nowakowskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2019 rok.

czwartek, 18 cze 2020 14:40

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Święckiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:48

Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:46

Oświadczenie majątkowe Ewy Elster Starszego Specjalisty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:45

Oświadczenie majątkowe Marioli Czarneckiej Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:44

Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:43

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:41

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:41

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:37

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika Działu w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:35

Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Zastępcy Kierownika Działu w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:34

Oświadczenie majątkowe Anny Olszewskiej Inspektora w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:32

Oświadczenie majątkowe Lidii Przybylskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:31

Oświadczenie majątkowe Łukasza Maliszewskiego Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:30

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:27

Oświadczenie majątkowe Marzeny Wojciechowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:27

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:26

Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymała Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy za 2019 rok.

wtorek, 16 cze 2020 15:15