BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysława Bieńka za 2020 rok

wtorek, 31 sie 2021 11:18

Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Kozickiego

wtorek, 31 sie 2021 11:16

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyny Wiktorskiej za 2020 rok

wtorek, 31 sie 2021 11:10

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Jolanty Bogusławy Kacprzak za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:53

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofa Święckiego za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:52

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacka Nowakowskiego za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:51

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Marioli Czarneckiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:50

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Regionalnego Osrodka Kultury w Łomży za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:49

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody-Dworu Lutosławskich w Drozdowie Anny Archackiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:47

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysława Bieniek za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:46

Oświadczenie majątkowe Zastepcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Elżbiety Olejniczak Bazydło za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:45

Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Haliny Sowa za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:44

Oświadczenie majątkowe Zastepcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Eweliny Wszeborowskiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:43

Oświadczenie majątkowe inspektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Jadwigi Olszewskiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:41

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łukasza Sebastiana Miliszewskiego za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:40

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Lidii Przybylskiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:39

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:35

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marzeny Wojciechowskiej za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:32

Oświadczenie majątkowe specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy Mirosławy Łada za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:29

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:28

Oświadczenie majątkowe starszego specjalisty pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewy Elster za 2020 rok

środa, 19 maj 2021 14:25