BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:07

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Marioli Czarneckiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:05

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Jolanty Bogusławy Kacprzak za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:04

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosława Cholewickiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:01

Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbiety Teresy Olejniczak za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:00

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofa Święckiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:57

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacka Albina Nowakowskiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:54

Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Ryszarda Kozickiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:52

Oświadczenie majątkowe starszego specjalisty pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewy Elster za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:49

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyny Wiktorskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:46

Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Haliny Sowa za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:42

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:41

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:38

Oświadczenia majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Lidii Przybylskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:36

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łukasza Sebastiana Miliszewskiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:33

Oświadczenie majątkowe inspektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Jadwigi Olszewskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:29

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marzeny Wojciechowskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 13:28

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Anny Archackiej (przejście na emeryturę)

wtorek, 31 maj 2022 13:08

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder

wtorek, 31 maj 2022 13:06

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Eweliny Wszeborowskiej

wtorek, 31 maj 2022 13:03

Oświadczenie majątkowe specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy Mirosławy Łada

wtorek, 31 maj 2022 12:57