BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Zastępcy Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 10:17

Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 10:15

Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:14

Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:13

Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:12

Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:02

Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej - Skarbnika Powiatu za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:01

Oświadczenie majątkowe Beaty Korwek -Sekretarza Powiatu za 2017 rok

piątek, 22 cze 2018 09:01

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 14:17

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 14:17

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 14:17

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 14:16

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

czwartek, 21 cze 2018 14:09