BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Grażyny Kołodziejskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:55

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Macieja Karwowskiego za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:54

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży Edyty Zawojskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:53

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Beaty Korwek za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:52

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Krystyny Gosiewskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:51

Oświadczenie majątkowe Zastepcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Justyny Chmielewskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:49

Oświadczenie majątkowe Zastepcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Bożeny Kadłubowskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:48

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Jarzyło za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:47

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Karoliny Przybyłek za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:46

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Marleny Siwik za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:45

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Truszkowskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:43

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Żylińskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:42

Oświadczenie majątkowe podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Sylwii Zakrzewskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:40

Oświadczenie majątkowe podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Anny Jesionkowskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:38

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Pawła Szymańskiego za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 14:36

Oświadczenie majątkowe pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Szamańskiej za 2020 rok

czwartek, 20 maj 2021 13:57