BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Grażyny Kołodziejskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:49

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży Eweliny Wszeborowskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:47

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży Edyty Zawojskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:46

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Krystyny Gosiewskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:43

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Justyny Chmielewskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:42

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Macieja Karwowskiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:40

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:39

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Jarzyło za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:37

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Karoliny Izabeli Przybyłek za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:36

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Marleny Siwik za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:35

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Truszkowskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:33

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Żylińskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:32

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Sylwii Zakrzewskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:31

Oświadczenie majątkowe podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Anny Jesionkowskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:30

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Pawła Szymańskiego za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:26

Oświadczenie majątkowe pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Szymańskiej za 2021 rok

wtorek, 31 maj 2022 14:15

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Beaty Korwek

wtorek, 31 maj 2022 13:13

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży Eweliny Wszeborowskiej

wtorek, 31 maj 2022 13:11