BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Bożeny Kadłubowskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:46

Oświadczenie majątkowe Anny Jesionkowskiej Podinspektora Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:44

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:43

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:42

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:42

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:41

Oświadczenie majątkowe Justyny Chmielewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:40

Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Głównego specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:39

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Naczelnika Wydziału Komunikacji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:38

Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:37

Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:35

Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:34

Oświadczenie majątkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:29

Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2018 rok

piątek, 19 lip 2019 13:28