BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego -2005-2006

W przedkładanym zestawieniu rodzajowo-ilościowym wykazano mienie nieruchome jak: grunty i budynki oraz środki transportowe wszystkich jednostek podległych powiatowi łomżyńskiemu i będących w ich władaniu.
Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiąc bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych. Uzyskiwane dochody z wynajmowania pomieszczeń przez Powiatowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, jak i inne jednostki - praktycznie w całości wykorzystywane są na ich bieżącą eksploatację.

W stosunku do roku poprzedniego stan ilościowy mienia komunalnego powiatu zwiększył się poprzez zakup przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży dwóch samochodów marki Lublin o wartości 131.010 zł.

Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 14:02
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 14:04
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 4229 razy