BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2008 rok

Informacja
o stanie mienia komunalnego


I. W przedłożonych zestawieniach będących załącznikami nr 3.1, 3.2 i 3.3 wykazano mienie wszystkich jednostek podporządkowanych powiatowi łomżyńskiemu wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku.
Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.
Majątek rzeczowy ( środki trwałe) w stosunku do poprzedniego stanu zwiększył się o kwotę netto 2.965.742,63 zał. 3.1 kol. 5 wiersz „ Razem”, w tym będące własnością osób prawnych o kwotę 239.594,33 zł, a w jednostkach gospodarki budżetowej o kwotę 2.726.148,30 zł:
w tym:
• w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 2.035.900 zł w związku z wykonaniem nakładów na obiekty drogowe,
• w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zakupiono zestawy komputerowe ze środków Funduszu Pracy na wartość 518.616 zł;
• w Starostwie Powiatowym w Łomży zakupiono zestawy komputerowe , serwer, drukarki na wartość 52.579, 33 zł;
• w Zespole Szkół w Marianowie zakupiono wyposażenie klasopracowni na kwotę 21.189,92 oraz ze środków Ministerstwa Rolnictwa zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażono stanowiska ślusarsko- naprawcze, na wartość 200.718,56 zł a zniesiono ze stanu sprzęt o wartości 210.223,59 zł;
• w Zespole Szkół w Jedwabnem dokonano wymiany okien, zakupiono lodówkę i drobny sprzęt na wartość 12.000 zł;
II.Szacuje się, że w 2007 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego uzyska się dochody w wysokości 206.037 zł, a na 2008 rok założono ich plan na kwotę 99.200 zł.
Planowane dochody na 2008 rok w stosunku do 2007 roku są niższe, ponieważ z dniem 1 września 2007 roku zlikwidowano Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem. Ponadto z dniem 1 stycznia 2008 roku zostanie przekazany Zespół Szkół w Marianowie wraz z internatem i warsztatami szkolnymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Data powstania: piątek, 30 lis 2007 09:27
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2008 09:01
Opublikował(a): Barbara Gorzęba
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 3890 razy