BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na koniec 2004 r.

Informacja obejmuje mienie nieruchome jak: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe wszystkich jednostek podległych powiatowi i będących w ich władaniu według stanu na koniec 2004 roku.
Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiąc bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych. Uzyskiwane dochody z wynajmowania pomieszczeń przez Powiatowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, jak i inne jednostki - praktycznie w całości wykorzystywane są na ich bieżącą eksploatację.

W stosunku do roku poprzedniego stan ilościowy mienia komunalnego powiatu zwiększył się poprzez zakup samochodu marki Lublin o wartości 63.010 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Natomiast zmniejszenie mienia nastąpiło poprzez sprzedaż przez w/w. Zarząd Dróg samochodu marki Polonez Caro o wartości 11.690 zł i przekazanie przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży w formie darowizny dla Urzędu Gminy w Łomży - Ośrodka Zdrowia w Wygodzie o wartości 107.170 zł.
Data powstania: wtorek, 4 sty 2005 09:38
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2005 09:45
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5748 razy