BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Edycja wiadomości Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Dodanie nowej wiadomości: Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Dodanie nowej wiadomości: Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Truszki, gm. Piątnica

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Truszki, gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 42/176/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 42/175/2020 Zaządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 42/175/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 42/175/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiące poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 42/176/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 42/176/2020 Zaządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 42/179/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 42/179/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – odcinek długości 2960,03 m.b.” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 42/176/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 42/176/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwietnia 2020

Wiadomości

ZAWIADOMENIE (art.10 kpa) - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMENIE (art.10 kpa) - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMENIE (art.10 kpa) - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża

Edycja wiadomości ZAWIADOMENIE (art.10 kpa) - przebudowa ulicy Spokojnej we wsi Giełczyn, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 11 kwietnia 2020

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Wielkanocne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwietnia 2020

Wiadomości

Protokół nr 43/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 marca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 marca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 45

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 45 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 kwietnia 2020

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 47

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 47 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2020

Wiadomości

Protokół nr 44/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 marca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 marca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 45/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 45/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 marca 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 44/190/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 44/190/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 kwietnia 2020

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.44.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Lecha Marka Szabłowskiego Starosty Łomżyńskiego za 2018 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lecha Marka Szabłowskiego Starosty Łomżyńskiego za 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marii Dziekońskiej Wicestarosty Łomżyńskiego za 2018 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Dziekońskiej Wicestarosty Łomżyńskiego za 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 47/197/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 47/197/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym  i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Wiadomości

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.3.2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.3.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 kwietnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie - ulica Spokojna w Giełczynie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 46/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 kwietnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 46/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 kwietnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 47/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 47/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian