BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z       późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                

                                                                Przewodniczący Rady   

                                                                       Jan Kuczyński

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2019 15:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 730 razy
Ilość edycji: 2