BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 marca 2020 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 - 2023

           Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020– 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                      

                    

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Jan Kuczyński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 kwi 2020 20:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 616 razy
Ilość edycji: 2