BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 marca 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 55/204/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/204/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/205/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/205/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/206/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/206/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/207/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/207/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/207/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/207/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/208/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/208/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/209/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/209/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 55/210/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 55/210/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Działania V.2 – Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 56/211/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 56/211/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Muzeum Przyrody w Drozdowie. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 56/212/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 56/212/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 stycznia 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społeczne , Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marca 2013

Wiadomości

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 marca 2013

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 57

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 57 - [Wszystkie zmiany]

Starostwo Powiatowe w Łomży informuje o rozpoczęciu rekrutacji do I edycji naboru na wsparcie spółdzielni socjalnej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński".

Dodanie nowej wiadomości: Starostwo Powiatowe w Łomży informuje o rozpoczęciu rekrutacji do I edycji naboru na wsparcie spółdzielni socjalnej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński". - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomzy ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomzy ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko doradcy zawodowego.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko doradcy zawodowego. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko psychologa.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko psychologa. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 16

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 16 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 56/216/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marca 2013

Wiadomości

Protokół nr 56/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 56/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 60 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy

Dodanie nowej wiadomości: Zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości 60 Mg, (workowaną) z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marca 2013

Wiadomości

Informacja o realizacji planu kontroli Starostwa Powiatowego w Łomży w 2012 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o realizacji planu kontroli Starostwa Powiatowego w Łomży w 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Edycja wiadomości Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług szkoleniowych do projektu ,,Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie usług szkoleniowych do projektu ,,Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn do szycia do warsztatów krawieckich.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę maszyn do szycia do warsztatów krawieckich. - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Dodanie nowej wiadomości: DYREKTOR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 marca 2013

Wiadomości

Protokół nr 57/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 marca 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokółu nr 57/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 marca 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 58/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 marca 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 58/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 marca 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 marca 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marca 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup maszyn do szycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup maszyn do szycia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru ofert na stanowisko psychologa w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru ofert na stanowisko psychologa w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru ofert na stanowisko Doradcy/ -ów zawodowy/-ych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru ofert na stanowisko Doradcy/ -ów zawodowy/-ych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 marca 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 marca 2013

Wiadomości

Nabór na stanowisko Koordynatora współpracy międzynarodowej w związku z realizacją projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko Koordynatora współpracy międzynarodowej w związku z realizacją projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze członków Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych .

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze członków Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych . - [Wszystkie zmiany]

Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy

Dodanie nowej wiadomości: Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 marca 2013

Wiadomości

TERMINARZ IGRZYSK POWIATOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: TERMINARZ IGRZYSK POWIATOWYCH - [Wszystkie zmiany]

TERMINARZ GIMNAZJAD POWIATOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: TERMINARZ GIMNAZJAD POWIATOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 marca 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 kwietnia 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego 8 lutego 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 marca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 marca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr 1/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 1 lipca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 grudnia 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 kwietnia 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr 3/11z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 grudnia 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego 8 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia,Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 stycznia 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 marca 2013

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marca 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2013

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Wielkanocne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian