BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 marca 2013 roku
w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.

Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz.642 ) oraz art.73 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powierza się od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Miastu Łomża do
wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży zadania powiatowej biblioteki publicznej wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Łomżyńskiego do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań określonych w § 1 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 mar 2013 12:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1128 razy