BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 sierpnia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 18/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 18/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: płatności za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone z telefonów słuzbowych w Starostwie powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 20/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: zmieniajace zarządzenie Starosty Łomzyńskiego w sprawie organizacji Powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 sierpnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Tomasza Wysockiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Popiołka za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Wojciecha Kubraka za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Krzysztofa Czesława Chrostowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Mieczysława Chojnowskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 21-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 21-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja publiczna za I półrocze 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja publiczna za I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja publiczna za I półrocze 2007 roku

Edycja wiadomości Informacja publiczna za I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OSwiadczenie majatkowe Alfreda Szymańskiego członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Mieczysława Chojnowskiego -członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Henryka Kłosińskiego członka zarządu powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Krzysztofa Kozickiego Starosty Łomżyńskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Marka Dworakowskiego Wicestarosty Łomżyńskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budzetu za I półrocze 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budzetu za I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wiesława Jemielitego Sekretarza Powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Gorzęby Skarbnika Powiatu za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Archackiej Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wojciecha Dzierzgowskiego - złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jerzego Kowalewskiego Zastępcy Naczelnika Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stanisława Snarskiego pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Zuzanny Żelachowskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jana Olszewskiego powołanego na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Adama Łazarskiego w zwiazku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosława Grużewskiego Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Józefa Piątka Dyrektora Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ewy Mańko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marka Kaczanowicza Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 sierpnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 sierpnia 2007

Wiadomości

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Boryszewskiej starszego inspektora powiatowego

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Boryszewskiej starszego inspektora powiatowego - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Cecylii Sachmacińskiej Kierownika Działu Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Styatkiewicz starszego referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Styatkiewicz starszego referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Brzeczko inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Brzeczko inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Jagielskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Jadwigi Olszewskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Jadwigi Olszewskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Dziekońskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Dziekońskiej Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Reginy Sosnowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Reginy Sosnowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 sierpnia 2007

Wiadomości

Komunikat i informacja

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat i informacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/07 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpnia 2007

Wiadomości

Protokół nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 lipca 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 lipca 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 18 sierpnia 2007

Wiadomości

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Rogińskiej Kozłowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Rogińskiej Kozłowskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łada inspektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosławy Łada inspektora Powiatowego Urzędu Pracy - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anetty Magdaleny Zalewskiej Inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Szerszeń Starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Bożeny Szerszeń Starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anety Grażyny Gałązka referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anety Grażyny Gałązka referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Tyla inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Tomasza Tyla inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Teresy Dwórznik inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Teresy Dwórznik inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jolanty Sobczyńskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Aleksandry Kotowskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Teresy Olejniczak Kierownika Działu Organizacji i Kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Elżbiety Teresy Olejniczak Kierownika Działu Organizacji i Kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Brzezińskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Barbary Brzezińskiej inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kanii inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Lidii Kanii inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gągała inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marii Gągała inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jarota Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jarota Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpnia 2007

Wiadomości

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Awans zawodowy

Dodanie nowej wiadomości: Awans zawodowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 sierpnia 2007

Wiadomości

Informacja MSWiA

Dodanie nowej wiadomości: Informacja MSWiA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 sierpnia 2007

Wiadomości

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpnia 2007

Wiadomości

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup szczepionek

Edycja wiadomości Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup szczepionek - [Wszystkie zmiany]

test

Dodanie nowej wiadomości: test - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian