BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 22/46/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie przekazania mienia ruchomego.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie mienia ruchomego jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem jako przekazującego jednostce samorządu terytorialnego tj. Urzędowi Miasta i Gminy Jedwabne - jako przyjmującego.

§ 2

Przekazaniu podlega mienie likwidowanego z dniem 31 sierpnia 2007r. internatu stanowiącego część Zespołu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przy udziale przedstawiciela Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1) Marek Dworakowski
2) Mieczysław Chojnowski
3) Henryk Kłosiński
4) Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 10:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1200 razy