BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 24/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 12 lipca 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1 -3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2006r.Nr164 poz.1163 tekst jednolity z późn zm.) zarządzam, co następuje:


§1

Powołuję Komisję przetargową do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w następującym składzie:

1. Jerzy Kowalewski – przewodniczący,
2. Adam Urbanowski – sekretarz,
3. Zbigniew Kowalewski – członek.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Starosta
Krzysztof KozickiData dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 sie 2007 12:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1380 razy