BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

  Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej działając w oparciu o art.53a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.Dz.U. z 2022 r.poz.633,655,974,1079 ) przedstawia raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu za rok 2021 , jak również prognozę sytuacji finansowo-ekonomicznej na kolejne trzy lata - na rok 2022,2023,2024.

Data powstania: środa, 15 cze 2022 11:07
Data opublikowania: środa, 15 cze 2022 11:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 cze 2023 08:38
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 466 razy