BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej informuje, że we wszystkich podległych placówkach udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy. Warunkiem formalnym jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

W ramach udzielanych świadczeń obywatele Ukrainy mogą korzystać ze świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej. Rejestracja odbywa się w każdej formie, w tym osobiście i telefonicznie:

  1. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży, Polowa 53, tel. 86-216-66-81, w skład którego wchodzą filie:

1) Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Jedwabnem, ul. Łomżyńska 21, tel. 86-217-20-12,

2) Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Wiźnie, Plac kpt. Raginisa 31, tel. 86-219-60-17,

3) Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Przytułach, ul. Supska 7, tel. 86-217-70-11.

  1. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży, ul. Kolegialna 1, tel. 86-216-71-93, w skład którego wchodzą filie:

1) Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14, tel. 86-219-27-16,

2) Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich, ul. Długa 18, tel. 86-279-10-28,

3) Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Drozdowie, ul. Główna 36, tel. 86-219-20-90,

4) Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Olszynach, ul. Krótka 1, tel. 86-219-17-27.

  1. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży, ul. Wyszyńskiego 10, tel. 86-218-54-62, w skład którego wchodzą filie:

1) Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie, ul. Długa 1, tel. 86-217-48-19,

2) Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie, ul. Miastkowska 5, tel. 86-217-55-16.

  1. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży, Al. Piłsudskiego 11a, tel. 86-215-03-73, w skład którego wchodzą filie:

1)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie, ul. Kolejowa 13, tel. 86-217-61-17.

 

 

Więcej informacji na temat pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy pod adresem :

          ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

 https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

 

Data powstania: piątek, 4 mar 2022 09:19
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2022 09:20
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 515 razy