BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

wtorek, 20 maj 2003 14:44
(działa również na terenie Łomży)

Dyrektor: Jolanta Kacprzak
18 - 400 Łomża,
ul. Szosa Zambrowska 1/27,
tel. 86 215-69-49 , e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl , adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) : /ZPOZLOMZA/SkrytkaESP