BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA” REALIZOWANEGO NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2004 – 2005

W roku szkolnym 2004/05, zgodnie z planem rozwoju poradni, przeprowadzono przesiewowe badania logopedyczne w 32 palcówkach oświatowych na terenie powiatu łomżyńskiego. W poszczególnych gminach były to następujące szkoły i przedszkola:

Łomża: SP Puchały, SP Wygoda, SP Pniewo
SP Konarzyce, SP Kupiski, SP Czaplice, SP Podgórze,
SP Lutostań, SP Jarnuty.

Miastkowo: SP Miastkowo, SP Drogoszewo,
SP Rydzewo, SP Tarnowo.

Nowogród: SP Nowogród, SP Mątwica,
SP Sławiec.

Piątnica: SP Rakowo Boginie, SP Drozdowo, SP Jeziorko, SP Żelechy, SP Olszyny, SP Kisielnica, SP Dobrzyjałowo, Przedszkole w Pątnicy.

Przytuły: Przytuły

Śniadowo: SP Szczepankowo, Przedszkole
w Śniadowie.

Wizna: SP Bożejewo, SP Rutki.

Zbójna: SP Kuzie, SP Dobrylas, Przedszkole w Zbójnej.

Nie przeprowadzono badań w S.P. w Wiźnie i w gminie Jedwabne, ponieważ w tych placówkach pracują logopedzi.

W celu przeprowadzenia powyższych badań pracownicy poradni wyjeżdżali w teren 34 razy.

Ogółem zbadano 463 dzieci. W tym dzieci pięcioletnich – 7, sześcioletnich – 453, z klas I – III – 3
W porównaniu do poprzednich lat zmniejszyła się liczba badanych uczniów z klas I – III, co zapewne wynika z faktu, że w czasie poprzednich badań większość z nich została zdiagnozowana. Nauczyciele i rodzice posiadają już informacje dotyczące rozwoju mowy dzieci i wiedzą gdzie szukać pomocy w tym zakresie.

Na tym samym poziomie pozostaje liczba badanych 5 – latków. Szkoda, że tak niewiele młodszych dzieci objętych jest działaniem dydaktycznym na terenie szkół, w związku z tym niewiele objętych jest wczesną opieką logopedyczną.

Grupa dzieci 6 – letnich została zdiagnozowana w 72,5% całej populacji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu na terenie powiatu łomżyńskiego.

W wyniku badań zaburzony lub opóźniony rozwój mowy i wymowy stwierdzono u 136 dzieci sześcioletnich, czyli 30 % badanych, 3 dzieci z klas
I-III czyli 100 % badanych, natomiast mowa badanych 5 – latków nie budziła zastrzeżeń. Daje to w sumie 139 osób z nieprawidłową mową lub wymową, co stanowi 30 % ogółu badanych.
W porównaniu do badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2003/04
o 10 % zmniejszyła się ilość dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej. Należałoby się z tego cieszyć. Niestety zmieniła się jakość zaburzeń. Wśród dzieci wymagających terapii logopedycznej 28% (39 osób) ma znacznie opóźniony lub zaburzony rozwój mowy w stopniu bardzo ograniczającym lub wręcz uniemożliwiającym porozumiewanie się werbalne. Można przypuszczać, z dużym prawdopodobieństwem, że dzieci te będą miały poważne problemy w uczeniu się i nawiązywaniu prawidłowych kontaktów bazujących na sferze słownej. Sytuacja ta w dalszej kolejności może doprowadzić do zaburzeń emocjonalnych, które wtórnie mogą pogłębić trudności szkolne.

Ideą prowadzonych logopedycznych badań profilaktycznych jest nie tylko diagnoza, ale przede wszystkim uświadomienie nauczycielom
i opiekunom znaczenia wczesnej pomocy specjalistycznej (logopedycznej) dla ogólnego rozwoju dzieci. Dlatego po przeprowadzonych badaniach wszystkie przypadki były omawiane z nauczycielkami. Omówienie polegało nie tylko na przekazaniu informacji o stanie mowy dziecka, ale zawierało też sugestie
i wskazówki do pracy z danym dzieckiem. W roku szkolnym 2004/05przeprowadzono konsultacje z 44 nauczycielkami.

Przeprowadzono też 11 prelekcji dla rodziców, w których udział wzięło 151 osób. Omówiono tematy z zakresu: etapów rozwoju mowy dziecka, warunków prawidłowego rozwoju mowy, możliwości stymulacji, przyczyn zaburzeń i ich wpływu na niepowodzenia szkolne.

Kolejnym elementem profilaktyki logopedycznej były indywidualne porady dla rodziców dzieci ze stwierdzonym opóźnieniem lub zaburzeniem mowy. W trakcie rozmowy omawiano problemy dziecka, informowano
o możliwościach ich rozwiązania, zalecano konkretne działania profilaktyczne, demonstrowano ćwiczenia usprawniające artykulację i rozwijające mowę.
Z porad skorzystało 104 rodziców, co stanowi 22,5 % rodziców przebadanych dzieci. Szkoda, że nie wszyscy rodzice wykorzystują możliwość uzyskania specjalistycznej porady na terenie szkoły.

Sprawozdanie opracowała:
Log. Mariola Czarnecka


Data powstania: niedziela, 6 lis 2005 17:02
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2019 10:11
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 8595 razy