BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent – Doradca Kariery, w tym: 1) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” 2) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Karolina Niedźwiecka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Niedźwiecka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku Administracja uzyskując tytuł licencjata. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS i Bazy Usług Rozwojowych oraz znajomością aktów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania samorządu. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Karolinę Niedźwiecką na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki  służbowe.

Starosta

Lech Marek Szabłowski 

 

Łomża, 8 luty 2021 r.                                                             

Data powstania: wtorek, 9 lut 2021 09:52
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2021 10:08
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1011 razy