BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został wybrany Pan Wojciech Borzuchowski zamieszkały w Zambrowie.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Wojciech Borzuchowski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Białostockiej na kierunku budownictwo o specjalności drogi, ulice, lotniska. Uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów oraz uprawnienia inspektora mostowego w zakresie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych. Ponadto posiada ukończone liczne studia podyplomowe oraz szkolenia, a także wymagany staż i długoletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania drogami publicznymi.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się szeroką wiedzą szczegółową z zakresu zarządzania samorządową jednostką organizacyjną zajmującą się utrzymaniem dróg powiatowych.

Wykształcenie oraz ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Wojciecha Borzuchowskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

         STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 15 gru 2022 14:49
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2022 14:56
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 836 razy