BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko, w tym:

  1. a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
  2. b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Chaberek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Chaberek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Pani Karolina Chaberek posiada wymagane konkursem doświadczenie zawodowe, w tym w obsłudze interesantów. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020 i Bazy Usług Rozwojowych. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kwalifikują Panią Karolinę Chaberek na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

                                                                                                                      Starosta

 

                                                                                                                      Lech Marek Szabłowski

Łomża, 06-05-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 6 maj 2020 14:45
Data opublikowania: środa, 6 maj 2020 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1846 razy