BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwalony Uchwałą Nr 11/43/2019 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

                                                                                     

 Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski

 

Członkowie Zarządu:                                          

  1. Maria Dziekońska
  2. Agnieszka Zduńczyk
  3. Tadeusz Góralczyk
  4. Kazimierz Polkowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 mar 2019 09:26
Data opublikowania: środa, 27 mar 2019 09:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 941 razy