BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu: Grażyna Kołodziejska tel. (086) 215-69-10 lub 215 69 11, 215 69 12 e-mail: skarbnik@powiatlomzynski.pl

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

- opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
- nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
- windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
- sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
- prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami.
- prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
- prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
- nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej Starostwa.
- prowadzenie kontroli finansowej.
- obsługa finansowo-księgowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
- współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
- przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
- realizacja wydatków osobowych Starostwa.
- obsługa finansowo-księgowa z tytułu zalesień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 14:21
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 14:21
Data edycji: piątek, 9 paź 2015 09:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 13715 razy
Ilość edycji: 1