BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Postępowanie prowadzone w ramach realizowanego projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 14:21
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2018 14:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2018 12:27
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 3559 razy