BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Kuratorium Oświaty

Przeprowadzona w roku szkolnym 214/2015.
W dniu 28.10. 2014r.Pani Jadwiga Pusz Starszy Wizytator KO w Białymstoku Delegatura w Łomży przeprowadziła kontrolę z zakresu zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń opotrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 10:11
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 4583 razy