BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na
w/w stanowisko została wybrana: Pani Justyna Olbryś zamieszkała Łomża

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Olbryś spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w /w stanowisko. Ukończyła Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku administracja o specjalności administracja publiczna uzyskując tytuł magistra.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zakresu zadań realizowanych na stanowisku oraz znajomością aktów prawnych wymaganych przy realizacji spraw. Wykształcenie oraz 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Panią Justynę Olbryś na powyższe stanowisko oraz rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone Jej zadania oraz wykonywać obowiązki służbowe.

Starosta
Lech Marek Szabłowski

Łomża, 2014.08.27

Data powstania: piątek, 29 sie 2014 10:11
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2014 10:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lip 2019 12:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 5665 razy