BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Odziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc

Uchwała Nr XVI/70/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia: 28 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ”.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:


§1.

Przyjmuje się program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: piątek, 25 maj 2012 10:58
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2012 11:04
Data edycji: piątek, 25 maj 2012 11:06
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1703 razy
Ilość edycji: 2