BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/62/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 20 września 2011r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia 19 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego(Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2

Traci moc uchwała Nr 97/310/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, uchwała Nr 101/328/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, uchwała Nr 106/346/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu: Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu :
1. Krzysztof Kozicki
2. Elżbieta Parzych
3. Irena Przybylak
4. Adam Sowa
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 14:24
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2011 14:35
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1992 razy