BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

czwartek, 19 paź 2023 10:49
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/548/2022 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 czerwca 2022 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY

środa, 12 gru 2012 13:28
Załącznik do uchwały Nr 53/191/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 grudnia 2012r

UCHWAŁA Nr 53/191/2012 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

środa, 12 gru 2012 13:19
z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Uchwała Nr 19/62/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

wtorek, 20 wrz 2011 14:24
z dnia 20 września 2011r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia 19 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego(Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

piątek, 25 lis 2011 14:16
Załącznik do uchwały Nr 19/62/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2011r REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ŁOMŻY