BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27


Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę oleju opałowego

Formularz zawierający istotne warunki zamówienia można odebrać osobiście lub pocztą w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Sekretariacie .


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w sekretariacie.

Koperta powinna być oznaczona: Oferta na dostawę oleju opałowego

Do kontaktu z oferentami upoważnieni są:
mgr inż. Stanisław Studencki - tel. 219 80 45 lub 219 80 44 w godz. 830 – 15 00

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy - wykonawcy spełniający następujące warunki:
Określone w Ustawie o Zamówieniach Publicznych z dnia 1994.06.10
Prowadzą działalność zgodnie z przedmiotem zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia


Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2003 godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 20.10.2003 o godz.10.05
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Termin realizacji zamówienia 1 rok od podpisania umowy .
Kryteria oceny ofert
Cena - 100%
Data powstania: piątek, 10 paź 2003 09:36
Data opublikowania: piątek, 10 paź 2003 09:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lis 2003 08:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2601 razy