BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie dziennika budowy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,328, 317,318, tel. 215-69-80, 215-69-22, 215-69-76, 215-69-23

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

wniosek inwestora

Opłaty:

Opłata za dziennik budowy 19 zł.
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
nr konta 02 8762 0009 0003 2551 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

3 dni od dnia:
- w którym decyzja pozwolenia na budowę stała się wykonalna albo
- w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia

Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:01

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:12
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:01
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 5372 razy
Ilość edycji: 2