BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, która nie wymaga uzyskania zezwolenia

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, które powinno
zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów.
- Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
- Numer REGON.
- Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. Nr 112, poz.1206/) z podaniem ich kodu.
- Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
- Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
- Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

Opłaty:

opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

w dniu zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

brak trybu odwoławczego

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z2010 r. nr 185, z
późniejszymi zmianami) w związku z art 233 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U 2013 r., ., poz.21)
Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianam).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 12:08

Data zatwierdzenia

środa, 9 lip 2008 08:44
Data dodania: środa, 1 paź 2014 12:08
Data upublicznienia: środa, 9 lip 2008 08:44
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2170 razy