BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie wpływać na środowisko

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać:
-dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
- czas funkcjonowania isntalacji
- wielkość i rodzaj emisji
- opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji
- informace czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)
120,00zł- za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenie, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od daty złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego

Podstawa prawna:

art.152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2013 r., poz.1232 z późniejszymi zmianami)

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 11:29

Data zatwierdzenia

środa, 9 lip 2008 08:45
Data dodania: środa, 1 paź 2014 11:29
Data upublicznienia: środa, 9 lip 2008 08:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1799 razy
Ilość edycji: 1