BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana lasu na użytek rolny

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- wniosek
- wypis z rejestru gruntów
- mapka ewidencyjna działki
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny -JEŚLI JEST WYMAGANA

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)
 od decyzji

10 zł. – decyzja do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

nie dłużej niż 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie dopuszczenia zmiany lasu na użytek rolny służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – tekst jednolity (Dz. U. z 2014 roku poz.1153) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 14:16

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 wrz 2003 14:20
Data dodania: środa, 1 paź 2014 14:16
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 wrz 2003 14:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 3641 razy
Ilość edycji: 2