BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,328, 317,318, tel. 215-69-80, 215-69-22, 215-69-76, 215-69-23

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek od godz. 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań samodzielnego lokalu
- projekt budowlany - inwentaryzacja samodzielnego lokalu

Opłaty:

Od opłaty skarbowej zwolnione są wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne wskazówki, uwagi:

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Do lokalu mogą przynależeć inne pomieszczenia, choćby nawet do tego lokalu bezpośrednio nie przylegały, a w szczególności piwnica lub strych, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi", chyba że czynność prawna lub orzeczenie sądu dotyczące odrębnej własności stanowią inaczej.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnościach lokali (Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:49

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:55
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:49
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 3013 razy
Ilość edycji: 3