BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 05 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopada 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 30 września 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 30 września 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopada 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2019 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 listopada 2018

Wiadomości

Protokół nr XXXVIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIX/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVIX/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 115/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopada 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca dofinansowania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca dofinansowania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopada 2018

Wiadomości

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 listopada 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów - ZRID Stare Kupiski, ul. Janowska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów - ZRID Stare Kupiski, ul. Janowska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 listopada 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopada 2018

Wiadomości

Rada Powiatu 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2018-2023

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2018-2023

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.235.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.235.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopada 2018

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 114/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 października 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 114/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 października 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 115/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 listopada 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 115/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 listopada 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Edycja wiadomości KLAUZULA INFORMACYJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w trybie zamówienia z wolnej ręki - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 listopada 2018

Wiadomości

Protokół nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian