BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 06 maja 2013

Wiadomości

Zaproszenie do składania oferty na komplet materiałów

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania oferty na komplet materiałów - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie konspektu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy księgowości”

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie konspektu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy księgowości” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 56/213/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 56/213/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych roku 2013 należących o właściwości powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 maja 2013

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..." oraz klientów PCPR w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..." oraz klientów PCPR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maja 2013

Wiadomości

Informacja z wyboru ofert na stanowisko na trenera/-rkę oraz doradcę/-ów podstawowego/-ych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru ofert na stanowisko na trenera/-rkę oraz doradcę/-ów podstawowego/-ych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych w projekcie .„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych w projekcie .„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 maja 2013

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2013

Wiadomości

Weryfikacja wyników pierwszego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Weryfikacja wyników pierwszego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2013

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Wolne miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w czwórboju l.a.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w czwórboju l.a. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2013

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Nr 16

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Nr 16 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 maja 2013

Wiadomości

Informacja z wyboru ofert na stanowisko na trenera dla części zamówienia pn. „Opracowanie konspektu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy księgowości”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru ofert na stanowisko na trenera dla części zamówienia pn. „Opracowanie konspektu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy księgowości” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agaty Chomętowskiej za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Izabeli Cwaliny za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Rafała Kołakowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Krzysztofa Ryszarda Kozickiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Henryka Stanisława Krajewskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Mrozek za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Konrada Piotrowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Krzysztofa Sowy za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Barbary Zalewskiej za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż systemu wizualizacji

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę i montaż systemu wizualizacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 maja 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu -Przewodniczącego Rady Jarosława Kuleszy za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Krzysztofa Ryszarda Kozickiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesławy Masłowskiej złożone w związku z powołaniem na czonka zarządu powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Ryszarda Kozickiego złozone w zwiazku z odwołaniem ze stanowiska członka zarządu powiatu -Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu

Dodanie nowej wiadomości: Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Elżbiety Parzych za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu - Wicestarosty Adama Krzysztofa Sowy za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Adama Krzysztofa Sowy za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmarł Mirosław Grużewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAKOŃCZONO REMONT MUZEUM W DROZDOWIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lecha Marka Szabłowskiego Starosty Łomżyńskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2013

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2013

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 17

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 17 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” - [Wszystkie zmiany]

Lista zawodników Gimnazjów

Dodanie nowej wiadomości: Lista zawodników Gimnazjów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 maja 2013

Wiadomości

Lista zawodników Szkół Podstawowych

Dodanie nowej wiadomości: Lista zawodników Szkół Podstawowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mariana Woronkina Kierownika Oddziału Geodezji Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jerzego Kowalewskiego Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Gorzęba Skarnika Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Jemielitego Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” – informacja dodatkowa

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki drugiego etapu rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” – informacja dodatkowa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszeniu o wykazie nieruchomości przeznaczoncyh do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o szkoleniach w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o szkoleniach w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Krzysztofa Sowy za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anety Magdaleny Zalewskiej Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Wysk Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Bożeny Szerszeń Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigii Olszewskiej Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lidii Kania Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej Specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Huberta Radosława Bieniek Archiwisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Grażyny Zofii Lewandowskiej Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Teresy Olejniczak Bazydło Zastepcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Joanny Cecylii Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dojazd, rezerwację i zakup biletów lotniczych.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na dojazd, rezerwację i zakup biletów lotniczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 26 maja 2013

Wiadomości

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2013

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

RAPORT MONITORINGOWY I EWALUACYJNY Z REALIZACJI ZADAŃ W 2011 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT MONITORINGOWY I EWALUACYJNY Z REALIZACJI ZADAŃ W 2011 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 marca 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji Uczestników do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomzyński” w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 marca 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji Uczestników do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomzyński” w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 lutego 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym / akademickim 2012/2013 dla uczniów i studentów zamieszkujących teren powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 maja 2013

Wiadomości

Protokół nr XXV/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXV/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie: zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 maja 2013

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe w lekiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w lekiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian