BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 06 czerwca 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC z dostawą na bazę ZDP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkoropzadowej C 65 B3 PU/RC z dostawą na bazę ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 czerwca 2011

Wiadomości

Protokół nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2011

Wiadomości

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 r.

Edycja wiadomości Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2009 r.

Edycja wiadomości Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2008 r.

Edycja wiadomości Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 r.

Edycja wiadomości Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Wiadomości

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl. IV chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl. IV chłopców - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl. IV dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w piłce nożnej kl. IV dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Igrzyska powiatowe w trójboju lekkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: Igrzyska powiatowe w trójboju lekkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XI/40/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XI/40/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 czerwca 2011

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 21 czerwca 2011

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego NR 6

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego NR 6 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki współzawodnictwa Szkół Podstawowych,Gimnazjów i Gmin.

Dodanie nowej wiadomości: Wstępne wyniki współzawodnictwa Szkół Podstawowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 czerwca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2011

Wiadomości

SPRAWOZDANIE z uroczystości podsumowania osiągnięć sportowych uczniów powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE z uroczystości podsumowania osiągnięć sportowych uczniów powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym 2009/2010. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XI/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XI/11 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 maja 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 13/42/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 czerwca 2011 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 13/42/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2011

Wiadomości

Protokół nr 39/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 marca 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 22 lipca 2010 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 maja 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2011

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

GRA DECYZYJNA nt.

Dodanie nowej wiadomości: GRA DECYZYJNA nt. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian