BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 r.

Raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 roku został opracowany w odniesieniu do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku.
Przedmiotowy dokument w pierwszej części zawiera informacje na temat celów strategicznych i szczegółowych wyznaczonych przez Strategię dla prawidłowego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 roku. Każdemu z celów przyporządkowane zostały projekty zrealizowane w 2007 roku przez Starostwo Powiatowe w Łomży i jednostki organizacyjne powiatu.

W drugiej najbardziej obszernej części znajduje się szczegółowy opis tylko kluczowych projektów zrealizowanych w 2007 roku w oparciu o zapisy strategii. Raport obejmuje zarówno zadania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Przy każdym projekcie znajduje się informacja na temat wykonawcy, wartości projektu, źródeł finansowania i osiągniętych wskaźników.

Raport w załączeniu:
Data powstania: wtorek, 22 kwi 2008 09:55
Data opublikowania: wtorek, 22 kwi 2008 10:03
Data edycji: czwartek, 9 cze 2011 10:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4219 razy
Ilość edycji: 1