BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/127/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Zmniejsza się  plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 96.079,70 zł, według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 96.079,70 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 45.887.477,59 zł, w tym: dochody bieżące – 35.205.723,59 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 10.681.754,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 47.185.827,59 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.694.544,59 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 14.491.283,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                            Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………... Lech Marek Szabłowski …………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 573 razy