BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Deklaracja dostępności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.rok.4lomza.pl

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
- Materiały multimedialne nie posiadają napisów i audio deskrypcji
- Brak utworzonych na stronie skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach serwisu.
- mechanizmu ułatwiającego przeglądanie treści przez osoby niedowidzące,
- brak przełączników: trybu wysokiego kontrastu i powiększenia czcionki.

Materiały na stronie www.rok.4lomza.pl są publikowane od wielu lat, przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Strona jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, aby można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego).

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w zakresie dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Właścicielem strony jest Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4, będący samorządową instytucją kultury Powiatu Łomżyńskiego, wpisaną pod nr OKZ 4011-1/99 do Rejestru Kultury Powiatu Łomżyńskiego. Kontakt do sekretariatu (w godz. 8.00-15.00), tel. 86 219 01 11, 86 219 02 00.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek ROK Łomża
, ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża.
2. Opis dostępności wejścia do budynku.
3.
Główne wejście od ul. Małachowskiego – na poziomie parteru, znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózku został wykonany podjazd z balustradą po obu stronach.
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
6. W budynku brak windy zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji.
7.
Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
8. Podłogi o powierzchni równej. Na parterze budynku, schodach i korytarzach wykonane z płytek ceramicznych powodujące częściowo odbicia światła. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.
9. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się klatka schodowe z jednostronnymi poręczami.
10.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
11. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
12.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
13.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
14. W sąsiedztwie budynku ROK znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
15. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
16. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
17. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
18. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z pracownikami.

Data powstania: środa, 24 mar 2021 10:35
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2022 10:39
Data edycji: piątek, 14 sty 2022 10:49
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 293 razy
Ilość edycji: 1