BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Starosta Łomżyński

 1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:
 • organizowanie pracy Starostwa;
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
 • upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • realizacja polityki personalnej w Starostwie;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 1. Starosta lub upoważnieni pracownicy dokonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
 2. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Wicestarosty;
 • Skarbnika;
 • Wydziału Finansowego;
 • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa;
 • Samodzielnego stanowiska ds. Kadr;
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • Inspektora Ochrony Danych;
 • Administratora Systemów Informatycznych;
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Data powstania: środa, 23 lip 2003 13:45
Data opublikowania: środa, 23 lip 2003 13:47
Data edycji: wtorek, 28 lip 2015 11:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 12021 razy
Ilość edycji: 1