BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 82/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2021 roku    

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.
  3. Przyjęcie autopoprawki do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski – przedstawił autopoprawkę do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli  autopoprawkę do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (autopoprawka do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski – przedstawił autopoprawkę do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli  autopoprawkę do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (autopoprawka do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4.  W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 82. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

 

Data powstania: środa, 28 lip 2021 11:06
Data opublikowania: środa, 28 lip 2021 11:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 242 razy