BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) Nr 81

odbędzie się o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ( II piętro s. 308).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z    posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica
  i Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m.b.”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki - Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki – Jurowce na ternie gminy Wasilków, powiat białostocki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odc. drogi nr 1393B na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże i Wasilkowa, powiat  białostocki. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1532B  na terenie gminy Turośń Kościelna, powiat  białostocki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 16. Sprawy różne.
Data powstania: piątek, 18 cze 2021 11:23
Data opublikowania: piątek, 18 cze 2021 11:25
Data przejścia do archiwum: środa, 23 cze 2021 08:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 44 razy