BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

 
Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,               w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której przyjmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywanyw pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Zgłoszenia należy dokonać  w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul.Szosa Zambrowska 1/27 -  pokój nr 301.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać glos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 maj 2019 10:53
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 11:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 4613 razy